Dịch vụ cho thuê trang sức cưới tại APJ

 

 

Bảng giá dịch vụ cho thuê trang sức cưới:

STT

MÃ SPCHI TIẾTGIÁ CHO THUÊ

(VNĐ)

ĐẶT CỌC

(VNĐ)

1APJ011 kiềng + 1 lắc tay +2  bông tai + 1 nhẫn2.000.0008.000.000
2APJ021 kiềng + 1 lắc tay + 2 bông tai + 1 nhẫn2.000.00010.000.000
3APJ031 dây chuyền + 1 lắc tay + 2 bông tai + 1 nhẫn2.000.0008.000.000
4APJ041 dây chuyền + 1 lắc tay + 2 bông tai + 1 nhẫn2.100.0009.000.000
5APJ051 kiềng+ 1 vòng tay + 1 nhẫn1.500.0005.000.000
6APJ061 dây chuyền + 1 lắc tay + 2 bông tai + 1 nhẫn1.000.0004.000.000
7APJ071 dây chuyền + 1 lắc tay + 2 bông tai + 1 nhẫn900.0004.000.000
8APJ081 kiềng + 1 vòng tay + 2 bông tai + 1 nhẫn2.200.0008.000.000
9APJ091 kiềng + 1 vòng tay + 2 bông tai + 1 nhẫn2.000.0008.000.000
10APJ101 dây chuyền + 1 lắc tay + 2 bông tai + 1 nhẫn900.0004.000.000
11APJ111 kiềng + 1 vòng tay + 2 bông tai + 1 nhẫn2.000.0008.000.000<