Những lễ vật cần của mâm quả lễ đám hỏi

Theo truyền thống từ bao đời nay, lễ vật sẽ được đựng trong các mâm son thiếp vàng, gọi là tráp ( miền nam gọi là quả ). Lượng quả nhiều hay ít ngoài tùy thuộc vùng miền còn phụ thuộc vào thách cưới của nhà gái, có thách số lượng quả cụ thể, có nhà thì du di hơn, bao nhiêu quả cũng được.1. Ở các tình miền Bắc