Đâu mới là đường đi của vàng?

Theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), các tổ chức tín dụng (TCTD) phải tất toán tài khoản huy động vàng xong trước ngày 30/6/2013. Nguyên việc NHNN liên tục ra các công văn, chỉ thị, yêu cầu… đối với các TCTD trong lộ trình đóng tài khoản này suốt hơn 2 năm qua đã cho thấy vấn đề không hề đơn giản. Cho đến tận lúc này, NHNN chưa có được công bố chính thức về việc tất toán tài khoản vàng của các TCTD.

Nhưng hiện rất nhiều khách hàng phàn nàn họ muốn rút vàng khỏi ngân hàng thương mại thường bị ngân hàng gây khó dễ hoặc lần lữa. Đã có khách hàng phản ánh họ không được hưởng lãi vì vi phạm thỏa thuận không được rút trước hạn khi mua chứng chỉ vàng. Lý của khách hàng là họ rút trước hạn bởi yêu cầu của NHNN đối với ngân hàng thương mại trong việc tất toán tài khoản huy động vàng. Còn lý của ngân hàng là khách hàng không thực hiện đúng cam kết.

Nhưng ngược lại, với những người vay vàng, họ lại đang bị ngân hàng ép trả nợ trước hạn, nếu không phải chuyển từ vay vàng sang vay bằng tiền đồng với mức lãi suất cao ít nhất gấp đôi lãi suất vay bằng vàng. Vì sao ngân hàng không muốn trả vàng cho người gửi, đồng thời lại muốn người vay trả sớm?

Vì một phần không nhỏ vốn huy động bằng vàng đã được chuyển đổi thành tiền cho vay ra, giờ không thu hồi được, thậm chí đã trở thành nợ xấu. Do đó, ngân hàng thiếu vàng trả cho người gửi, dẫn đến việc họ yêu cầu người vay vàng trả trước hạn. Người vay chẳng dại gì trả trước hạn khi giá vàng đang cao hơn rất nhiều mức giá họ đi vay trước đây. Họ cũng không muốn chuyển hợp đồng vay vàng sang vay bằng tiền đồng để phải chịu lãi suất cao. Thế nên, các ngân hàng buộc phải mua vàng đấu thầu của NHNN, dù có phiên giá chào thầu của NHNN bằng giá bán của doanh nghiệp ngoài thị trường.

Lạ một điều, đã sau 2 tháng kể từ thời điểm 30/6, vàng đấu thầu của NHNN vẫn đắt khách. Đã có người hỏi, thế vàng đi đâu? Ngân hàng thương mại mua vàng làm gì nhiều thế? Câu trả lời là: để đáp ứng nhu cầu mua vàng của người dân. Tức ngân hàng thương mại, doanh nghiệp mua buôn từ NHNN để “bán lẻ” cho người dân. Giải thích này không thỏa đáng!

Vì, giá mua buôn của ngân h&